Strona Główna · Artykuły · Forum · Galeria · Kategorie News · Linki · Radio Midwest · Regulamin · Kontakt · Szukaj Grudzień 03 2020 01:03:00
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
Parodia "Braveheart"...
Szkoci w zbożu polskim
Polska Szkoła Altoge...
Visual Artists Group
Z pamiętnika emigran...
Na Forum
Najnowsze Tematy
Go Here
Bonuses
Bitniex.com lowest fees
Bitniex.com Trade Al...
Śledzenie paczek DPD
Najciekawsze Tematy
Muza/Filmy [30]
Gry, Gry, Gry !!! [26]
Jak zginęło 1000 ... [21]
Angielskie słowo ... [16]
FOTOGRAFIA BURZ/P... [15]
.

Rozkład BUS

Bus Eireann

Autobusy z Ballyhaunis
Punkt wyjazdu: Supermarket Spar i Supermacs
Zmiana rozkładu w okresie wakacyjnym
Miejsce docelowe Dni powszednie Niedziela
Athlone 08.18, 14.13 15.45, 18.15
Castlebar 12.25, 18.37 11.25, 14.20
Castlerea 08.18, 14.13, 19.21(MWF Only) 15.45, 18.15
Claremorris 12.25, 18.37 11.25, 14.20
Derry 09.55, 15.20, 17.10 09.55, 15.20, 17.10
Donegal 09.55, 15.20, 17.10 09.55, 15.20, 17.10
Dublin 08.18, 14.13 15.45, 18.15
Galway 07.15, 09.25, 10.14(MWF Only)
13.20, 19.30
09.25, 13.20, 19.30
Ireland West
Airport Knock
09.55, 12.25, 15.20, 17.10 09.55, 11.25, 14.20,
15.20, 17.10
Knock 09.55, 12.25, 15.20, 17.10 09.55, 11.25, 14.20,
15.20, 17.10, 21.25
Letterkenny 09.55, 15.20, 17.10 09.55, 15.20, 17.10
Roscommon 08.50, 14.00 15.45, 18.15
Sligo 09.55, 15.20, 17.10,
21.25(FSuO)
09.55, 15.20, 17.10,
21.25
Tuam 07.15, 09.25,13.20,19.30 09.25,13.20, 19.30
Westport 12.25, 18.37 11.50, 14.45

(MWF Only)= Monday, Wednesday & Friday Only.
(FSuO)= Friday and Sunday Only.
TRAVEL CENTRE BALLINA PHONE 096 71800.
Plakat
ballyhaunis.bnx.pl portal społecznościowy, polonia, irlandia, wiadomości, forum, ogłoszenia, spotkania, co. mayo, community portal, praca
Zasiłek chorobowy
Zasiłek chorobowy przysługuje z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby osobom w wieku poniżej 66 lat objętym ubezpieczeniem społecznym (PRSI).

Osoby nieuprawnione do wypłaty wynagrodzenia z tytułu płatnego urlopu zdrowotnego

Osoby nieuprawnione do wypłaty w miejscu pracy wynagrodzenia z tytułu płatnego urlopu zdrowotnego mogą otrzymać zasiłek chorobowy, jeżeli mają wystarczającą liczbę opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI) – patrz punkt „Zasady” poniżej. Jeżeli liczba składek na ubezpieczenie społeczne nie jest wystarczająca, należy skontaktować się z pracownikiem opieki społecznej w lokalnym biurze ds. zdrowia. Pracownik opieki społecznej dokona oceny sytuacji i może przyznać dodatkowe świadczenie socjalne.

Pracodawca może ustalić własną politykę w zakresie wynagradzania za okres zwolnienia lekarskiego. Więcej informacji znajduje się w dokumencie pt. zwolnienie lekarskie a zatrudnienie.

Osoby uprawnione do wypłaty wynagrodzenia z tytułu płatnego urlopu zdrowotnego

Jeżeli pracownik otrzymuje w miejscu pracy wynagrodzenie z tytułu płatnego urlopu zdrowotnego, pracodawca prawdopodobnie będzie wymagał przepisania przez niego na rzecz pracodawcy wszelkich kwot wypłaconych z tytułu zasiłku chorobowego przez Departament Spraw Socjalnych i Rodziny (Department of Social and Family Affairs) w okresie pobierania tego wynagrodzenia.

Po zakończeniu płatnego urlopu zdrowotnego pracodawca powinien przestać otrzymywać przepisany zasiłek chorobowy.

Osoby, które uważają, że niesłusznie odmówiono im prawa do zasiłku chorobowego, mogą złożyć odwołanie od tej decyzji.

Zasady
O zasiłek chorobowy należy wystąpić w ciągu 7 dni od zachorowania. Za pierwsze trzy dni choroby nie przysługuje wypłata żadnego zasiłku.

Składki na ubezpieczenie społeczne (PRSI)

Zasiłek chorobowy przysługuje osobom, które:

wpłacały składki na ubezpieczenie społeczne (PRSI) przez co najmniej 104 tygodnie od chwili podjęcia pierwszej pracy;
oraz

mają opłacone lub skredytowane składki PRSI za okres 39 tygodni w odpowiednim roku podatkowym (przy czym mają opłacone składki za co najmniej 13 tygodni*)
lub

mają opłacone składki PRSI za okres 26 tygodni w odpowiednim roku podatkowym oraz mają opłacone składki PRSI co najmniej za okres 26 tygodni w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym odpowiedni rok podatkowy.
*W przypadku osób, które w odpowiednim roku podatkowym nie mają opłaconych 13 składek, można w celu spełnienia powyższego warunku wykorzystać następujące lata:

2 lata podatkowe przed odpowiednim rokiem podatkowym;
ostatni pełny rok podatkowy;
lub

bieżący rok podatkowy.
Odpowiedni rok podatkowy oznacza przedostatni pełny rok podatkowy przed rokiem złożenia wniosku. Tak więc dla wniosków składanych w 2011 r. odpowiednim rokiem podatkowym jest rok 2009.

Okres wypłacania zasiłku chorobowego

Osoby, które od chwili podjęcia pierwszej pracy mają opłacone składki PRSI za 260 tygodni, mogą być uprawnione do otrzymywania zasiłku chorobowego przez cały okres niezdolności do pracy, do czasu ukończenia 66 lat. Od stycznia 2009 r. osoby, które mają opłacone składki PRSI za co najmniej 260 tygodni, mogą otrzymywać zasiłek chorobowy przez okres maksymalnie 2 lat. Zmiana ta nie dotyczy osób, którym przyznano zasiłek chorobowy przed tą datą.

Osoby, które mają opłacone składki PRSI za okres od 104 do 259 tygodni, mogą być uprawnione do otrzymywania zasiłku chorobowego przez okres do 52 tygodni. Po zakończeniu tego okresu, aby ponownie uzyskać prawo ubiegania się o zasiłek chorobowy, wymaga się opłacenia kolejnych 13 składek PRSI (lub mniejszej ich liczby, jeżeli łączna liczba opłaconych składek PRSI wyniesie wówczas 260).

Przejście z zapomogi dla osób poszukujących pracy lub renty inwalidzkiej na zasiłek chorobowy

Osoby, które otrzymywały zapomogę dla osób poszukujących pracy lub rentę inwalidzką bezpośrednio przed wystąpieniem o zasiłek chorobowy, nie muszą mieć 13 opłaconych składek. Jednak osoby nieposiadające wymaganych 13 składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI) opłaconych w odpowiednim roku podatkowym będą kwalifikowały się tylko do otrzymywania zredukowanej stawki zasiłku.

Zapomoga dla osób poszukujących pracy a zasiłek chorobowy

Osoby, które otrzymują pełną stawkę zapomogi dla osób poszukujących pracy (15 miesięcy) przyznanej na dłuższy okres, mogą w razie choroby otrzymać maksymalną stawkę zasiłku chorobowego. Muszą mieć co najmniej 260 składek PRSI opłaconych w dowolnym okresie i co najmniej 39 składek skredytowanych w odpowiednim roku podatkowym. Nie muszą mieć 13 składek PRSI opłaconych w ostatnim okresie. W takim przypadku osoby te mogą otrzymywać zasiłek chorobowy przez cały okres niezdolności do pracy do czasu ukończenia 66 lat. Od stycznia 2009 r. osoby, które mają 260 lub więcej opłaconych składek PRSI, mogą otrzymywać zasiłek chorobowy przez okres maksymalnie 2 lat. Zmiana ta nie dotyczy osób, którym przyznano zasiłek chorobowy przed tą datą.

Osoby otrzymujące pełną stawkę zapomogi dla osób poszukujących pracy (15 miesięcy) przyznanej na dłuższy okres, które mają co najmniej 104 składki PRSI opłacone od chwili podjęcia pierwszej pracy i co najmniej 39 składek skredytowanych w odpowiednim roku podatkowym, nie muszą mieć 13 składek PRSI opłaconych w ostatnim okresie, aby zakwalifikować się do otrzymywania zasiłku chorobowego. Nie mogą jednak kwalifikować się do otrzymywania go w stawce maksymalnej. Maksymalny okres otrzymywania zasiłku chorobowego, o jaki mogą się ubiegać, wynosi 52 tygodnie.

Przejście z zasiłku lub zapomogi dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Osoby przechodzące z zasiłku chorobowego na zasiłek lub zapomogę dla opiekunów osób niepełnosprawnych, a następnie znowu na zasiłek chorobowy, będą uprawnione do otrzymywania stawki zasiłku nie niższej niż poprzednio wypłacana.

Praca a zasiłek chorobowy

Można wykonywać pracę rehabilitacyjną w niepełnym wymiarze czasu pracy (maksymalnie do 20 godzin tygodniowo) bez utraty prawa do zasiłku chorobowego. Wymagana jest pisemna zgoda Departamentu Spraw Socjalnych i Rodziny.

Stawki
Za pierwsze trzy dni choroby nie przysługuje wypłata żadnego zasiłku.

Stawki zasiłku chorobowego są uzależnione od średnich zarobków tygodniowych pracownika w odpowiednim roku podatkowym.

Tygodniowe świadczenie w 2011 r. – wnioski złożone w 2008 r. lub wcześniej:

Średnie zarobki tygodniowe Stawka osobista Stawka dla kwalifikującej się osoby dorosłej
150 EUR lub więcej €188 €124.80
€125 – €149.99 €147.30 €80.90
€80 – €124.99 €121.40 €80.90
poniżej 80 EUR €84.50 €80.90
Tygodniowe świadczenie w 2011 r. – wnioski złożone w 2009 r. lub 2010/11 r.:

Średnie zarobki tygodniowe Stawka osobista Stawka dla kwalifikującej się osoby dorosłej
300 EUR lub więcej €188 €124.80
€220 – €299.99 €147.50 €80.90
€150 – €219.99 €121.40 €80.90
poniżej 150 EUR €84.50 €80.90

Zasiłek chorobowy może zostać wypłacony bezpośrednio na konto bankowe beneficjenta lub konto towarzystwa budowlanego.

Kwalifikująca się osoba dorosła

Możliwe jest podwyższenie świadczenia z tytułu posiadania osoby dorosłej na utrzymaniu.

Kwalifikujące się dziecko

Świadczenie podwyższone można również otrzymać z tytułu posiadania dziecka na utrzymaniu. Średnie zarobki tygodniowe nie mają wpływu na stawkę świadczenia otrzymywanego na dziecko na utrzymaniu.

Opodatkowanie zasiłku chorobowego

Dla celów podatkowych zasiłek chorobowy (z wyjątkiem podwyżki świadczenia z tytułu posiadania dziecka na utrzymaniu) uznaje się za dochód. Jednak zasiłek chorobowy za pierwsze 6 tygodni w każdym roku podatkowym nie podlega opodatkowaniu.

Zasiłek chorobowy wypłaca się bezpośrednio beneficjentowi bez potrącania podatku dochodowego. W przypadku osób zatrudnionych pracodawca uwzględnia kwotę zasiłku chorobowego dla celów odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy PAYE. W przypadku osób bezrobotnych urząd skarbowy uwzględnia wypłaconą kwotę zasiłku chorobowego przy ustalaniu kwoty zwolnień podatkowych lub kontroli spraw związanych z podatkami płaconymi przez małżonka. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z urzędem skarbowym.

Jak składać podanie
Każdy pracownik powinien wystąpić o zasiłek chorobowy w ciągu 7 dni od zachorowania. Opóźnienie przekraczające 7 dni może skutkować utratą części świadczenia. W przypadku przedstawienia uzasadnionego powodu opóźnionego złożenia wniosku, mogą być przyznane wypłaty z mocą wsteczną.

Wniosek o przyznanie zasiłku chorobowego można otrzymać od swojego lekarza rodzinnego (GP) lub lekarza w szpitalu. Formularz można otrzymać wyłącznie od lekarza, gdyż musi on wypełnić jego część. Nie można go pobrać z sieci.

W okresie choroby należy co tydzień przesyłać zaświadczenie lekarskie (MC 2), chyba że wydane zostaną inne instrukcje.

Przed powrotem do pracy należy uzyskać od lekarza końcowe zaświadczenie lekarskie.

W przypadku pojawienia się trudności w wypełnianiu formularzy, pracownicy miejscowego biura opieki społecznej pomogą wypełnić wniosek. Wszelkie pytania dotyczące zasiłku chorobowego należy kierować bezpośrednio do miejscowego biura opieki społecznej lub do informacji telefonicznej pod numerem: (01) 704 3300.

Gdzie składać podanie
Illness Benefit

Department of Social Protection
P.O. Box 1650
Dublin 1
Ireland
Tel: (01) 704 3300
Locall: 1890 928 400
Homepage: http://www.welfare.ie/

Czytelnia portalu Ballyhaunis / Przewodniki, porady, informacje

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Artykuły Informacyjne
Galeria
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Merlinsmats
16/03/2018 04:55
[url=http://www.normsan.c
om/care/cache.asp?page=61
2]Viagra Generique[/url] Because you know how bad anxiety attacks can be to manage on a regular basis, are you ready to deal with them? Are


CurtisBap
13/03/2018 01:23
[url=http://www.salmarine
.ir/filter/header.asp?Pag
eId=93-Cialis-GĂŠnĂŠrique
-Pas-Cher-Acheter-Cialis-
En-Ligne-Viagra-GĂŠnĂŠriq
ue-Teva]Cialis GĂŠnĂŠrique Pas Cher[/url] Doing work


Thomasmt
18/02/2018 07:59
koatjjw http://www.occhialidavist
auomo.ru/879-oakley-sport
ivi-da-vista.html http://www.mcpmotorsport.
co.uk/hermes-halzan-mini-
bag-540.asp http://www.ciel-en-arc.fr
/sacs-band


Corpor76
12/12/2017 13:54
[url=http://www.diving-se
rvice.net/rank.cgi?mode=l
ink&id=27&url=http://corp
o-sano-it.info/kankusta-d
uo-forte-come-funziona-pa
rere-recensioni-prezzo-do
ve-comprare-effetti-colla<


Corpol48
08/12/2017 18:58
[url=http://www.abfragen.
de/redirect.php?url=http:
//corpo-sano-it.info/tita
n-gel-come-funziona-parer
e-recensioni-prezzo-dove-
comprare-effetti-collater
ali-dosaggio-farmacia-la-<


Archiwum
Linki
NK

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie