Strona Główna · Artykuły · Forum · Galeria · Kategorie News · Linki · Radio Midwest · Regulamin · Kontakt · Szukaj Styczeń 18 2021 00:33:44
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
Parodia "Braveheart"...
Szkoci w zbożu polskim
Polska Szkoła Altoge...
Visual Artists Group
Z pamiętnika emigran...
Na Forum
Najnowsze Tematy
издатель игр
ОпуйНикОва...
Монстры на ...
кс го купит...
Три богатыŃ...
Najciekawsze Tematy
Muza/Filmy [30]
Gry, Gry, Gry !!! [26]
Jak zginęło 1000 ... [21]
Angielskie słowo ... [16]
FOTOGRAFIA BURZ/P... [15]
.

Rozkład BUS

Bus Eireann

Autobusy z Ballyhaunis
Punkt wyjazdu: Supermarket Spar i Supermacs
Zmiana rozkładu w okresie wakacyjnym
Miejsce docelowe Dni powszednie Niedziela
Athlone 08.18, 14.13 15.45, 18.15
Castlebar 12.25, 18.37 11.25, 14.20
Castlerea 08.18, 14.13, 19.21(MWF Only) 15.45, 18.15
Claremorris 12.25, 18.37 11.25, 14.20
Derry 09.55, 15.20, 17.10 09.55, 15.20, 17.10
Donegal 09.55, 15.20, 17.10 09.55, 15.20, 17.10
Dublin 08.18, 14.13 15.45, 18.15
Galway 07.15, 09.25, 10.14(MWF Only)
13.20, 19.30
09.25, 13.20, 19.30
Ireland West
Airport Knock
09.55, 12.25, 15.20, 17.10 09.55, 11.25, 14.20,
15.20, 17.10
Knock 09.55, 12.25, 15.20, 17.10 09.55, 11.25, 14.20,
15.20, 17.10, 21.25
Letterkenny 09.55, 15.20, 17.10 09.55, 15.20, 17.10
Roscommon 08.50, 14.00 15.45, 18.15
Sligo 09.55, 15.20, 17.10,
21.25(FSuO)
09.55, 15.20, 17.10,
21.25
Tuam 07.15, 09.25,13.20,19.30 09.25,13.20, 19.30
Westport 12.25, 18.37 11.50, 14.45

(MWF Only)= Monday, Wednesday & Friday Only.
(FSuO)= Friday and Sunday Only.
TRAVEL CENTRE BALLINA PHONE 096 71800.
Plakat
ballyhaunis.bnx.pl portal społecznościowy, polonia, irlandia, wiadomości, forum, ogłoszenia, spotkania, co. mayo, community portal, praca
Umowa o pracę na czas określony, czy umowa o dzieło
Umowa o pracę na czas określony, czy umowa o dzieło
Osoby zatrudnione w Irlandii na podstawie umów o pracę na czas określony mają podobne prawa do osób zatrudnionych na czas nieokreślony. Zdecydowana większość podpisuje umowy na czas nieokreślony, tzn. ich stosunek pracy trwa dopóki pracodawca lub pracownik nie zdecydują się na jego przerwanie. Tym nie mniej, istnieje pewna grupa pracowników zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony.

Pojęciepracownika terminowego odnosi się do osób, których umowa kończy się w określonym czasie, lub kiedy zostanie wykonane powierzone jej zadanie, lub kiedy nastąpi określone zdarzenie. Ogólnie rzecz biorąc, umowa o pracę na czas określony kończy się w uzgodnionym terminie. Okres trwania takiej umowy może wynosić od kilku miesięcy do ponad roku. Umowa o pracę na czas określony może dotyczyć także wykonania konkretnego zadania i co za tym idzie, nie może kończyć się w określonym terminie. Ustala się wtedy, że stosunek pracy skończy się w momencie kiedy wykonane zostanie pewne zadanie, takie jak zastępstwo za pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim.

Pojęcia umowy o pracę na czas określony używa się tutaj zwyczajowo. Można je zastosować w odniesieniu do umów o dzieło.

Prawa przysługujące osobom zatrudnionym na podstawie umów na czas określony

Najogólniej rzecz ujmując, pracownicy zatrudnieni na czas określony mają takie same prawa jak inni pracownicy. Na przykład, przysługuje im coroczny urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński, pasek wynagrodzeń. Ustawa o warunkach zatrudnienia z roku 1994 zobowiązuje pracodawców do pisemnego powiadamiania pracowników zatrudnionych na czas określony o dacie zakończenia umowy.

Przepisy Ustawy o ochronie pracowników (zatrudnionych na czas określony) z roku 2003 odnoszą się do większości pracowników terminowych. Nie podlegają im jedynie pracownicy agencyjni, praktykanci i stażyści oraz osoby zatrudnione w ramach programów zatrudnienia finansowanych ze środków publicznych, takich jak Społeczny program zatrudnienia (ang. Community Employment). Ustawa zabrania pracodawcom traktowania osób zatrudnionym na czas określony w gorszy sposób niż pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, pracujących na porównywalnych stanowiskach. Inne traktowanie może mieć miejsce tylko i wyłącznie wtedy, gdy pracodawca poda wiarygodne i obiektywne uzasadnienie takiego traktowania.

Nie może mieć ono związku z faktem, że pracownik jest zatrudniony na czas określony. Definicja pracowników zatrudnionych na porównywalnych stanowiskach, warunki ich zatrudnienia oraz zasady stosowania przepisów są prawie takie same jak w przypadku osób pracujące w niepełnym wymiarze godzin.

Tylko pracownicy terminowi, których czas pracy wynosi mniej niż 20% normalnego wymiaru godzinowego pracownika zatrudnionego na porównywalnym stanowisku w oparciu o umowę na czas nieokreślony mogą zostać wyłączeni z prawa do planu emerytalnego.

W uzasadnionych przypadkach, pracodawca jest zobowiązany umożliwiać pracownikom terminowym udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje, pomagać im w rozwoju zawodowym oraz zwiększać ich mobilność zawodową.

Pisemne powiadomienie

W jak najkrótszym czasie, pracodawca ma obowiązek wręczyć pracownikowi terminowemu pisemne powiadomienie z informacją o tym, co doprowadzi do rozwiązania umowy – czy umowa dobiegnie do końca w określonym terminie, czy po wykonaniu określonego zadania, czy też po zaistnieniu konkretnej sytuacji. Oprócz tego, w przypadku gdy pracodawca chce przedłużyć umowę o pracę na czas określony, jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia pracownika terminowego o obiektywnych przyczynach przedłużenia umowy i uzasadnienia braku możliwości podpisania umowy o pracę na czas nieokreślony. Powiadomienie to powinno nastąpić najpóźniej w dniu przedłużenia umowy.

Pracodawca ma obowiązek powiadamiać pracowników terminowych o wolnych miejscach pracy umożliwiających zatrudnienie na czas nieokreślony. Tego typu powiadomienia mogą być przekazane w formie ogólnego ogłoszenia.

Zwolnienie z pracy

W przypadku gdy pracownik zostaje zwolniony pod koniec trwania umowy, w normalnych warunkach mają zastosowanie przepisy o niezgodnych z prawem zwolnieniach z pracy. Pracodawca ma jednak prawo skorzystać z możliwości nie stosowania się do tych przepisów. W celu skorzystania z tej możliwości, pracodawca musi sporządzić umowę w formie pisemnej. i umieścić w niej klauzulę stwierdzającą, że Ustawy o niezgodnych z prawem zwolnieniach z pracy z lat 1977 – 2001 nie będą miały zastosowania w przypadku, gdy jedynym powodem zakończenia umowy jest wygaśnięcie jej ustalonego terminu lub wykonanie powierzonego zadania. Umowa musi zostać podpisana zarówno przez pracownika jak i pracodawcę.

Przedłużanie umów o pracę na czas określony

W kwestii przedłużenia umowy na czas określony, mogą pojawić się dwa rodzaje sytuacji:
Osoby zatrudnione w Irlandii na podstawie umów o pracę na czas określony podpisanych zanim zaczęła obowiązywać Ustawa (14.07.2003r.).
W momencie gdy pracownicy ci przepracują u danego pracodawcy lub wspólnika pracodawcy trzy kolejne lata (a część tego okresu lub cały okres wypadły w czasie zanim zaczęła obowiązywać Ustawa), pracodawca ma prawo przedłużyć umowę na czas określony tylko raz, na okres nie dłuższy niż rok.

Osoby zatrudnione w Irlandii na podstawie umów o pracę na czas określony podpisanych po tym jak zaczęła obowiązywać Ustawa.
W przypadkach gdy pracownicy ci są zatrudnieni przez pracodawcę (lub wspólnika pracodawcy) na podstawie dwóch lub więcej następujących po sobie umów na czas określony, łączny czas trwania tych umów nie może przekroczyć 4 lat.
Zasad tych nie stosuje się jednak, gdy istnieją obiektywne przesłanki usprawiedliwiające przedłużenie umowy o pracę tylko i wyłącznie na czas określony.

W przypadkach gdy przedłużenie umowy o pracę na czas określony nie spełnia tych wymogów i nie można go uzasadnić, umowa jest traktowana w sposób tożsamy z umową na czas nieokreślony.

Ustawy o niezgodnych z prawem zwolnieniach z pracy z lat 1997-2001 zawierają zapis, którego celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której następujące po sobie umowy na czas określony nie są wykorzystywane do unikania przepisów tych Ustaw. Przyjmuje się ponadto, że pracownik zachowuje ciągłość zatrudnienia w sytuacji, gdy umowa o pracę na czas określony lub umowa o dzieło wygasną i są odnowione w przeciągu trzech miesięcy.

W związku z tym, nawet kiedy pracodawca skorzysta z możliwości nie stosowania przepisów Ustaw opisanych powyżej, Rzecznik Praw lub Sąd Apelacyjny ds. Zatrudnienia zbada czy zatrudnianie osób na podstawie umów na czas określony nie było związane, w części bądź całości, z umyślnym pozbawianiem pracowników ochrony wynikającej z zapisów ustaw o niezgodnych z prawem zwolnieniach z pracy. Jeżeli zostanie stwierdzone, że właśnie miało to miejsce, a czas między podpisaniem następujących po sobie umów nie przekroczył trzech miesięcy, zaś wykonywana praca była przynajmniej podobna, sprawa zostanie rozpatrzona tak, jakby okres zatrudnienia był okresem ciągłym. Pracodawca, natomiast, będzie musiał uzasadnić zwolnienie pracownika w normalnym trybie.

Jak składać podanie

Wnioski dotyczące niezgodnych z prawem zwolnień z pracy można składać na ręce Rzecznika Praw lub w Sądzie Apelacyjnym ds. Zatrudnienia.

Przepisy zabraniają pracodawcom represjonowania pracowników terminowych, którzy chcą skorzystać z przepisów Ustawy o ochronie zatrudnienia (praca na czas określony) z roku 2003. Zwolnienie pracownika ze względu na konieczność zmiany umowy o pracę na czas określony na umowę na czas nieokreślony jest traktowane jako forma represjonowania.

Szczegółowe informacje są dostępne w wydanej przez broszurze informacyjnej na temat ustawy o ochronie zatrudnienia (praca na czas określony) z roku 2003. (PDF) Informacji takich udziela również Biuro Informacji ds. Praw Pracowniczych (ang. National Employment Rights Authority).

Gdzie składać podanie

National Employment Rights Authority

Information Services
Government Buildings
O'Brien Road
Carlow
Ireland
Opening Hours: Mon. to Fri. 9.30am to 5pm
Tel: (059) 917 8990
Locall: 1890 80 80 90
Homepage: http://www.employmentrights.ie
Email: info@employmentrights.ie

Czytelnia portalu Ballyhaunis / Przewodniki, porady, informacje

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Artykuły Informacyjne
Galeria
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Merlinsmats
16/03/2018 04:55
[url=http://www.normsan.c
om/care/cache.asp?page=61
2]Viagra Generique[/url] Because you know how bad anxiety attacks can be to manage on a regular basis, are you ready to deal with them? Are


CurtisBap
13/03/2018 01:23
[url=http://www.salmarine
.ir/filter/header.asp?Pag
eId=93-Cialis-GĂŠnĂŠrique
-Pas-Cher-Acheter-Cialis-
En-Ligne-Viagra-GĂŠnĂŠriq
ue-Teva]Cialis GĂŠnĂŠrique Pas Cher[/url] Doing work


Thomasmt
18/02/2018 07:59
koatjjw http://www.occhialidavist
auomo.ru/879-oakley-sport
ivi-da-vista.html http://www.mcpmotorsport.
co.uk/hermes-halzan-mini-
bag-540.asp http://www.ciel-en-arc.fr
/sacs-band


Corpor76
12/12/2017 13:54
[url=http://www.diving-se
rvice.net/rank.cgi?mode=l
ink&id=27&url=http://corp
o-sano-it.info/kankusta-d
uo-forte-come-funziona-pa
rere-recensioni-prezzo-do
ve-comprare-effetti-colla<


Corpol48
08/12/2017 18:58
[url=http://www.abfragen.
de/redirect.php?url=http:
//corpo-sano-it.info/tita
n-gel-come-funziona-parer
e-recensioni-prezzo-dove-
comprare-effetti-collater
ali-dosaggio-farmacia-la-<


Archiwum
Linki
NK

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie