Strona Główna · Artykuły · Forum · Galeria · Kategorie News · Linki · Radio Midwest · Regulamin · Kontakt · Szukaj Grudzień 03 2020 00:16:16
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Ostatnie Artykuły
Parodia "Braveheart"...
Szkoci w zbożu polskim
Polska Szkoła Altoge...
Visual Artists Group
Z pamiętnika emigran...
Na Forum
Najnowsze Tematy
Go Here
Bonuses
Bitniex.com lowest fees
Bitniex.com Trade Al...
Śledzenie paczek DPD
Najciekawsze Tematy
Muza/Filmy [30]
Gry, Gry, Gry !!! [26]
Jak zginęło 1000 ... [21]
Angielskie słowo ... [16]
FOTOGRAFIA BURZ/P... [15]
.

Rozkład BUS

Bus Eireann

Autobusy z Ballyhaunis
Punkt wyjazdu: Supermarket Spar i Supermacs
Zmiana rozkładu w okresie wakacyjnym
Miejsce docelowe Dni powszednie Niedziela
Athlone 08.18, 14.13 15.45, 18.15
Castlebar 12.25, 18.37 11.25, 14.20
Castlerea 08.18, 14.13, 19.21(MWF Only) 15.45, 18.15
Claremorris 12.25, 18.37 11.25, 14.20
Derry 09.55, 15.20, 17.10 09.55, 15.20, 17.10
Donegal 09.55, 15.20, 17.10 09.55, 15.20, 17.10
Dublin 08.18, 14.13 15.45, 18.15
Galway 07.15, 09.25, 10.14(MWF Only)
13.20, 19.30
09.25, 13.20, 19.30
Ireland West
Airport Knock
09.55, 12.25, 15.20, 17.10 09.55, 11.25, 14.20,
15.20, 17.10
Knock 09.55, 12.25, 15.20, 17.10 09.55, 11.25, 14.20,
15.20, 17.10, 21.25
Letterkenny 09.55, 15.20, 17.10 09.55, 15.20, 17.10
Roscommon 08.50, 14.00 15.45, 18.15
Sligo 09.55, 15.20, 17.10,
21.25(FSuO)
09.55, 15.20, 17.10,
21.25
Tuam 07.15, 09.25,13.20,19.30 09.25,13.20, 19.30
Westport 12.25, 18.37 11.50, 14.45

(MWF Only)= Monday, Wednesday & Friday Only.
(FSuO)= Friday and Sunday Only.
TRAVEL CENTRE BALLINA PHONE 096 71800.
Plakat
ballyhaunis.bnx.pl portal społecznościowy, polonia, irlandia, wiadomości, forum, ogłoszenia, spotkania, co. mayo, community portal, praca
Przyjazd do Irlandii - podatki i ubezpieczenie spoleczne

Przyjazd do Irlandii - podatki i ubezpieczenie spoleczne


Ogólnie rzecz ujmując, osoby pracujące w Irlandii zobowiązane są do zapłacenia podatku w Irlandii od dochodu ze wszystkich źródeł lub powstałego w roku, w którym osoby te posiadały status rezydenta, zwykłego rezydenta i zamieszkiwały na stałe w Irlandii dla celów podatkowych.W roku podatkowym, w trakcie którego dana osoba nie posiadała statusu rezydenta oraz zwykłego rezydenta w Irlandii, jedynie dochód tej osoby uzyskany ze źródeł w Irlandii będzie podlegał opodatkowaniu. Wpływ na zakres odpowiedzialności wobec irlandzkiego systemu podatkowego ma również status pobytu stałego i ewentualna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Oprócz podatku dochodowego, również ubezpieczenie społeczne (zwane w Irlandii „ubezpieczeniem społecznym zależnym od dochodu" lub PRSI), oraz, w określonych przypadkach, 2% składka na ubezpieczenie zdrowotne są pobierane w ramach systemu podatkowego przez pracodawców lub odprowadzane bezpośrednio przez osoby samozatrudnione do urzędów skarbowych Irlandii (Revenue Commissioners). Irlandzkie urzędy skarbowe wydały niezwykle przydatną broszurę zawierającą odpowiedzi na często zadawane pytania dla osób przenoszących się na stałe do Irlandii zawierającą pomocne wskazówki. Więcej informacji podano również w dalszej części tego dokumentu.

Status rezydencji

Status rezydencjidla celów podatkowych w Irlandii zależy od liczby dni pobytu w Irlandii w danym roku podatkowym. Status rezydenta podatkowego w Irlandii w określonym roku podatkowym jest przyznawany po spełnieniu jednego z poniższych warunków:

 • Dana osoba przebywała na terytorium Irlandii 183 dni lub więcej w danym roku podatkowym bez względu na przyczyny pobytu.

 • Jeśli, bez względu na przyczyny pobytu, dana osoba przebywała na terytorium Irlandii 280 lub więcej dni przez okres dwóch kolejnych lat podatkowych, zostanie uznana za rezydenta w Irlandii przez drugi rok podatkowy. Jeśli, jednakże, dana osoba przebywała na terytorium Irlandii łącznie 30 dni lub mniej w trakcie jakiegokolwiek roku podatkowego, te dni nie zostaną wzięte pod uwagę przy przyznawaniu statusu rezydenta.

 • „Dzień" na potrzeby określania statusu rezydencji oznacza dzień, w którym dana osoba przebywała w Irlandii o północy.

  Wyjazdy z kraju czy też nieprzerwany pobyt nie mają znaczenia. Przy obliczaniu uwzględnia się łączną liczbę dni pobytu w Irlandii bez względu na przyczynę, w trakcie każdego roku podatkowego.

  Wpływ posiadania nieruchomości

  Fakt posiadania nieruchomości nie wpłynie na przyznanie statusu rezydenta w Irlandii dla celów podatkowych. Niemniej jednak, ten czynnik może być istotny przy ustalaniu kraju rezydencji na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w przypadku, gdyby drugie z państw objętych umową również twierdziło, iż dana osoba jest rezydentem tego państwa.

  Decyzja o statusie rezydenta

  Nawet jeśli dana osoba nie może wykazać się wymaganą liczbą dni pobytu w Irlandii, może dobrowolnie sama wybrać status rezydenta na dany rok podatkowy. Warunkiem dokonania takiego wyboru jest zadeklarowanie przed lokalnym urzędem podatkowym, iż dana osoba uzyska status rezydenta w następnym roku podatkowym na podstawie wymaganej liczby dni pobytu, zgodnie z wybranym sposobem przyznawania statusu rezydenta. Należy pamiętać, iż po dokonaniu takiego wyboru, nie można się z niego wycofać. Jako rezydent, dana osoba zobowiązana jest odprowadzić podatek od osiągniętego dochodu ze wszystkich źródeł lub powstałego w trakcie całego roku podatkowego od momentu przyjazdu do Irlandii. Jednakże dochód z tytułu zatrudnienia będzie podlegał opodatkowaniu od daty przyjazdu. O w/w decyzji należy poinformować lokalny urząd skarbowy na piśmie.

  Zwykły rezydent

  Pojęcie "zwykły rezydent" w odróżnieniu do "rezydenta" odnosi się do rodzaju ciągłości przebywania w Irlandii w ciągu kilku lat. Jeśli dana osoba przybywa do Irlandii po raz pierwszy i pozostaje rezydentem przez trzy kolejne lata, z czwartym rokiem staje się zwykłym rezydentem. I odwrotnie, utraci ona status zwykłego rezydenta w Irlandii wskutek niezamieszkiwania w tym kraju przez trzy kolejne lata.

  W przypadku zwykłego rezydenta ze stałym adresem zamieszkania w Irlandii dochód uzyskany w Irlandii/zagranicą będzie podlegał opodatkowaniu w pełnej wysokości. Wyjątkiem będzie dochód uzyskany z prowadzenia działalności handlowej, wykonywania wolnego zawodu, prowadzenia biura oraz zatrudnienia, z tytułu których wszystkie obowiązki wykonywane są poza terytorium Irlandii. Ponadto, inne dochody zagraniczne, na przykład dochód zainwestowany, jest również zwolniony z podatku, pod warunkiem, że nie przekracza kwoty ustalonej dla roku podatkowego, w którym został osiągnięty.

  Pobyt stały

  Pobyt stały jest pojęciem prawa ogólnego. W szerokim znaczeniu, może być interpretowany jako zamieszkiwanie w danym kraju z zamiarem pozostania w tym kraju na stałe.

  Stałe miejsce zamieszkania jest przypisywane każdemu z racji urodzenia. Miejsce zamieszkania z racji urodzenia będzie przypisane danej osobie do momentu określenia miejsca zamieszkania z wyboru. Zanim jednak dana osoba będzie mogła zrzec się miejsca zamieszkania z racji urodzenia, będzie ona musiała jednoznacznie udowodnić, iż zdecydowanie zamierza zamieszkać na stałe w innym kraju i nie ma zamiaru kiedykolwiek powrócić i zamieszkać w swoim kraju urodzenia.

  Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

  W związku z tym, iż niektóre pozycje dochodu mogą podlegać opodatkowaniu zarówno w kraju, w którym zostały uzyskane jak i w kraju, w którym dana osoba jest rezydentem jako odbiorca, Irlandia zawarła szereg umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Kraje, z którymi zawarto umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania to:

  Australia, Austria, Belgia, Kanada, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Izrael, Japonia, Łotwa, Litwa, Malezja, Meksyk, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Pakistan, Polska, Portugalia, Rosja, Republika Słowacka, Południowa Afryka, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania, USA i Zambia.

  Jeśli dochód podlega opodatkowaniu w Irlandii i w kraju, z którym Irlandia związana jest umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z umową, podwójnego opodatkowania można uniknąć poprzez:

 • Zwolnienie dochodu z opodatkowania w jednym z krajów, lub

 • Uznanie w jednym kraju podatku zapłaconego w innym kraju od tego samego dochodu.


 • Zajęcie stanowiska wobec dochodu będzie zależało od szczegółowych postanowień danej umowy, charakteru i źródła dochodu oraz, w niektórych przypadkach, od narodowości/obywatelstwa.

  Jeśli dochód uzyskany został w kraju, z którym Irlandia nie podpisała w/w umowy, kwota podatku należnego w Irlandii będzie stanowiła kwotę netto uzyskaną przez płatnika pomniejszoną o podatek zapłacony zagranicą. Podatek zapłacony zagranicą nie zostanie zaliczony na poczet zobowiązań podatkowych w Irlandii od tego samego dochodu.

  Dochód osiągnięty przed wyjazdem do Irlandii

  W przypadku przeprowadzenia się do Irlandii po raz pierwszy lub gdy dana osoba jest obywatelem Irlandii powracającym do Irlandii z kraju, w którym nie posiadała statusu rezydenta lub zwykłego rezydenta gdy dochód został osiągnięty, zastosowane mogą zostać następujące zasady:

  Środki uzyskane z dochodu osiągniętego przed rozpoczęciem roku podatkowego w trakcie roku podatkowego, w którym osoba uzyskała status rezydenta w Irlandii nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
  Jednakże, dochód inny niż z tytułu zatrudnienia powstały od początku roku podatkowego do daty przyjazdu będzie podlegał opodatkowaniu, jeśli zostanie przeniesiony do Irlandii, o ile umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi inaczej.

  Praca w Irlandii a wynagrodzenie otrzymywane z zagranicy

  O ile dochód nie jest zwolniony z podatku w Irlandii na mocy postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zostanie on opodatkowany na miejscu od daty przyjazdu bez względu na status rezydenta w Irlandii dla celów podatkowych. W przypadku obywateli Irlandii bez statusu zwykłego rezydenta lub z miejscem stałego zamieszkania poza terytorium Irlandii, dochód z tytułu zatrudnienia zagranicą (oprócz dochodu uzyskanego w Wlk. Brytanii) będzie podlegał opodatkowaniu jedynie w zakresie, w jakim został on przeniesiony do Irlandii. Rezydenci w Irlandii dla celów podatkowych w roku, w którym dochód został osiągnięty, będą w pełni uprawnieni do korzystania z wszelkich ulg i zwolnień podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Zatrudnienie czasowe w Irlandii

  W przypadku przyjazdu do Irlandii w celu podjęcia zatrudnienia czasowego bez zamiaru ubiegania się o status rezydenta w Irlandii dla celów podatkowych, obywatelom Irlandii niebędącym rezydentami oraz obywatelom, poddanym oraz mieszkańcom innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej przysługują proporcjonalne ulgi i zwolnienia podatkowe. Dotyczy to również rezydentów lub obywateli kraju, z którym Irlandia podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która dopuszcza takie zwolnienia. Proporcja ulg podatkowych ustalana jest poprzez odniesienie dochodu za rok podatkowy podlegającego opodatkowaniu w Irlandii do dochodu osiągniętego ze wszystkich innych źródeł. Niemniej jednak, rezydenci innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej mają prawo do pełnej wysokości ulg i zwolnień podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do roku podatkowego, za jaki 75% lub więcej ich dochodu ze wszystkich źródeł podlega opodatkowaniu w Irlandii.

  Ubezpieczenie społeczne (PRSI)

  Pracodawca będzie również potrącał składki na ubezpieczenie społeczne (zwane w Irlandii „ubezpieczeniem społecznym zależnym od dochodu" lub PRSI) od wynagrodzenia, co umożliwi ubieganie się o świadczenia społeczne z tytułu opłacanych składek takie jak zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek z tytułu niepełnosprawności oraz emeryturę (z tytułu opłacanych składek). Kwota składki będzie uzależniona od zaszeregowania w ramach zatrudnienia. Na przykład, większość pracowników sektora niepublicznego płaci składki „klasy A", a dokładna kwota zależy od dochodów. Więcej informacji w przeprowadzka do Irlandii i uprawnienia do świadczeń społecznych podano tutaj. Dostępny jest również ogólny zarys systemu ubezpieczeń społecznych w Irlandii.

  Numer PPS (Personal Public Service – numer ubezpieczenia społecznego)

  Do podjęcia pracy potrzebny będzie numer PPS. Numer PPS można uzyskać (lub poprosić o odnalezienie ewentualnego starego numeru) w lokalnym urzędzie opieki społecznej. Jeśli dana osoba nie jest Obywatelem Irlandii, będzie potrzebny paszport i/lub Zielona Karta wraz ze stosowną dokumentacją jak np. rachunki domowe. (Uprzednio numer PPS był znany pod nazwą RSI – Revenue and Social Insurance number). Zobacz, aby uzyskać informacje jak starać się o numer PPS.

  Szczegółowe informacje jak ubiegać się o numer PPS można uzyskać w Ministerstwie Ochrony Społeczna

  Gdzie się ubiegać


  Konkretne pytania dotyczące rezydencji i opodatkowania dochodu osiągniętego przed przeprowadzką do Irlandii należy kierować do Revenue tu w Irlandii.  Zapytania dotyczące ubezpieczenia społecznego (PRSI) należy kierować do lokalnego Urzędu Opieki Społecznej tu w Irlandii, lub;

  Department of Social Protection

  Information Services
  College Road
  Sligo
  Ireland
  Locall: 1890 66 22 44
  Homepage: http://www.welfare.ie/

  Czytelnia portalu Ballyhaunis / Przewodniki, porady, informacje

  Komentarze
  Brak komentarzy.
  Dodaj komentarz
  Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
  Oceny
  Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

  Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

  Świetne! Świetne! 100% [1 Głos]
  Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Żadnych głosów]
  Dobre Dobre 0% [Żadnych głosów]
  Przeciętne Przeciętne 0% [Żadnych głosów]
  Słabe Słabe 0% [Żadnych głosów]
  Artykuły Informacyjne
  Galeria
  Shoutbox
  Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

  Merlinsmats
  16/03/2018 04:55
  [url=http://www.normsan.c
  om/care/cache.asp?page=61
  2]Viagra Generique[/url] Because you know how bad anxiety attacks can be to manage on a regular basis, are you ready to deal with them? Are


  CurtisBap
  13/03/2018 01:23
  [url=http://www.salmarine
  .ir/filter/header.asp?Pag
  eId=93-Cialis-GĂŠnĂŠrique
  -Pas-Cher-Acheter-Cialis-
  En-Ligne-Viagra-GĂŠnĂŠriq
  ue-Teva]Cialis GĂŠnĂŠrique Pas Cher[/url] Doing work


  Thomasmt
  18/02/2018 07:59
  koatjjw http://www.occhialidavist
  auomo.ru/879-oakley-sport
  ivi-da-vista.html http://www.mcpmotorsport.
  co.uk/hermes-halzan-mini-
  bag-540.asp http://www.ciel-en-arc.fr
  /sacs-band


  Corpor76
  12/12/2017 13:54
  [url=http://www.diving-se
  rvice.net/rank.cgi?mode=l
  ink&id=27&url=http://corp
  o-sano-it.info/kankusta-d
  uo-forte-come-funziona-pa
  rere-recensioni-prezzo-do
  ve-comprare-effetti-colla<


  Corpol48
  08/12/2017 18:58
  [url=http://www.abfragen.
  de/redirect.php?url=http:
  //corpo-sano-it.info/tita
  n-gel-come-funziona-parer
  e-recensioni-prezzo-dove-
  comprare-effetti-collater
  ali-dosaggio-farmacia-la-<


  Archiwum
  Linki
  NK

  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie